1396/10/28
مهمترین خبرها
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت آب و هوای استان اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت آب و هوای استان

  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان نامه شماره ۴۴/۴۴/۳۸۲۲۳ مورخ ۲۶ دی ماه ۹۶ و با عنایت به اخطاریه شماره ۵ مورخ ۲۷ دی ماه ۹۶ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک ا...

ادامه مطلب
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت آب و هوایی استان اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت آب و هوایی استان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با عنایت به اطلاعیه شماره ۳۲ مورخ ۲۶ دی ماه ۹۶ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص افزایش سرعت باد...

ادامه مطلب
 اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان در خصوص هوای استان اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان در خصوص هوای استان

  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره ۳۰  آذر ماه ۹۶ اداره کل هواشناسی استان در خصوص ورود سامانه بارشی به استان از اوایل وقت روز پنج شن...

ادامه مطلب
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان

  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره ۲۷ مورخ ۹۶/۰۹/۱۲ اداره کل هواشناسی استان در خصوص ورود سامانه ناپایدار به استان و رخداد بارش های فراگیر...

ادامه مطلب
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص وقوع گرد و خاک هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص وقوع گرد و خاک

به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره ۲7 اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص وزش بادهای قابل ملاحظه گاهی نسبتا شدید و تأثیر این پدیده در استان و افزایش غل...

ادامه مطلب
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص وقوع گرد و خاک هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص وقوع گرد و خاک

 به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره ۲7 اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص وزش بادهای قابل ملاحظه گاهی نسبتا شدید و تأثیر این پدیده در استان و افز...

ادامه مطلب
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره 44/44/31869 مورخ 96/09/05 در خصوص ورود سامانه فعال بارشی به استان و رخداد بارش همراه با وزش باد و رعد و برق ...

ادامه مطلب
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره 26 مورخ 96/08/27 اداره کل هواشناسی استان در خصوص ورود سامانه ناپایدار به استان و رخداد بارش های فراگیر و پاییزی هم...

ادامه مطلب
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان در خصوص پیش بینی ابر، بارندگی های رگباری و موقتی همراه با رعد و برق در بخشهایی از استان بو...

ادامه مطلب
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان در خصوص پیش بینی ابر، بارندگی های رگباری و موقتی همراه با رعد و برق در بخشهایی از استان بویژه من...

ادامه مطلب
توقف
آخرین اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت آب و هوای استان
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت آب و هوای استان
  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان نامه شماره ۴۴/۴۴/۳۸۲۲۳ مورخ ۲۶ دی ماه ۹۶ و با عنایت به اخطاریه شماره ۵ مورخ ۲۷ دی ماه ۹۶ مرکز ملی پایش...(ادامه)
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت آب و هوایی استان
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت آب و هوایی استان
 به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با عنایت به اطلاعیه شماره ۳۲ مورخ ۲۶ دی ماه ۹۶ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک اداره کل هواشناسی خوزستا...(ادامه)
 اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان در خصوص هوای استان
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان در خصوص هوای استان
  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره ۳۰  آذر ماه ۹۶ اداره کل هواشناسی استان در خصوص ورود سامانه بارشی به استا...(ادامه)
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان
  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره ۲۷ مورخ ۹۶/۰۹/۱۲ اداره کل هواشناسی استان در خصوص ورود سامانه ناپایدار به استا...(ادامه)
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص وقوع گرد و خاک
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص وقوع گرد و خاک
به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره ۲7 اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص وزش بادهای قابل ملاحظه گاهی نسبتا شدید و تأثیر این پ...(ادامه)
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص وقوع گرد و خاک
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص وقوع گرد و خاک
 به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره ۲7 اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص وزش بادهای قابل ملاحظه گاهی نسبتا شدید و تأثیر...(ادامه)
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان
 به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره 44/44/31869 مورخ 96/09/05 در خصوص ورود سامانه فعال بارشی به استان و رخداد بارش همرا...(ادامه)
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان
به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره 26 مورخ 96/08/27 اداره کل هواشناسی استان در خصوص ورود سامانه ناپایدار به استان و رخداد با...(ادامه)
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان
 به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان در خصوص پیش بینی ابر، بارندگی های رگباری و موقتی همراه با رعد و ب...(ادامه)
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان
هشدار مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان
به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان در خصوص پیش بینی ابر، بارندگی های رگباری و موقتی همراه با رعد و برق در ...(ادامه)
 
اداره کل مدیریت بحران استان

نقشه کانون های منشا ریزگردها

سامانه پیام کوتاه

مرکز پیش بینی گرد و غبار بارسلونا

دانلود نرم افزار

پیوندهای مفید

استانداری خوزستان اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان اداره کل هواشناسی استان خوزستان جمعیت هلال احمر استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان