1397/06/28
مستندات در خصوص گرد و غبار

مصوبات کمیته راهبردی ستاد مقابله با گرد و غبار (حجم 12.5 مگابایت)

شناسایی و اولویت بندی کانون های تولید ریزگرد در استان خوزستان (حجم 3.3 مگابایت)

بررسی روند 5 ساله تعداد روزهای مواجهه با پدیده ریزگردها در استان (حجم 1.3 مگابایت)

گیاه کنوکاپوس و مشکلات تنفسی در استان خوزستان (حجم 12.6 مگابایت)

نقشه پراکنش کانون های ریزگرد استان خوزستان (حجم 4136 کیلوبایت)

آثار زیانبار پدیده گرد و غبار و راه های مقابله با پیامدها آن ویژه زنان خانه دار(حجم 2.4 مگابایت)

اقدامات انجام شده در خصوص ریزگردها (حجم 26 کیلوبایت)

گزارش وضعیت گرد و غبار شهر اهواز در مورخ 94/11/8 (حجم 288 کیلوبایت)

طرح های ارائه شده در بحث مقابله با ریزگردها (حجم 21 کیلوبایت)

پدیده گرد و غبار و راه های مقابله با پیامدهای منفی آن (حجم 10.9 مگابایت)

مرکز دانلود مستندات